Vetrata termike

Koeficent i percjelljes te temperatures Uë = 0,67 Ë/m2K

Trashesi xhami 51mm deri ne 59 mm

Sistem me 6 Dhoma

Kanali i aksesoreve i ndertuar ne thellesi per nje siguri optimale

Hapjet për të realizuar ventilimin natyral të kontrolluar.

Rritje të komfortit, për shkak të temperaturave më të larta në sipërfaqe në pjesen e brëndëshme të fasadës gjatë periudhës me mot të ftohtë.