STAFI YNË

Të Udhëhequr Nga Një Lidership I Fortë

Që prej 1995, krijimit të shoqërisë, Stafi financiar, legal, teknik, njerëzor operon në zyrat qendrore të Matrix Konstruksion. Ata ofrojnë mbështetje për të gjitha operacionet tona në fushë: që nga marrëdhëniet dhe veprimet financiare me institucionet shtetërore, bankat, shoqëritë e sigurimit, klientët; marrëdhëniet ligjore me pronarët, klientët; korrespondencat; njohja e tregut; partneritetet, zhvillimi dhe konsolidimi i tyre; si dhe menaxhimin e të gjitha situatave të ndryshme.

Stafi ynë i mirëtrainuar dhe me eksperiencë të gjatë ofron mbështetje cilësore dhe me standartet e kërkuara. Njerëzit tanë të talentuar, të udhëhequr nga një lidearship i fortë kanë zhvilluar një numër të konsideruar projektesh, duke filluar nga konceptimi deri të realizimi final i tyre. Shumë nga punonjësit e Matrix Konstruksion janë rritur dhe maturuar në aktivitetin tonë, ndërsa të tjerë kanë sjellë një eksperiencë të vlefshme duke siguruar një balancë të prespektivave të ndryshme.

Parimet në të cilat ne bazohemi për të arritur standartet më të larta në performancë të sigurt dhe shëndet të mirë të punonjësve tanë në projekte të ndryshme:

  • Angazhim të ndjeshëm të menaxhimit;
  • Sistem të drejtë komunikimi nga lart poshtë në organizimin e shoqërisë;
  • Vendimet e biznesit janë të bazuara në shëndetin e mirë dhe menaxhimin e sigurt.

Matrix Konstruksion implementon një sistem menaxhimi efektiv të HSE në mënyrë që të ketë përmirësime të vazhdueshme dhe vendos objektiva për të monitoruar rezultatet e aplikimeve të objektivave të përcaktuara. Matrix Konstruksion është në kërkim të vazhdueshëm të metodave efektive për promovimin e efekteve pozitive dhe reduktimin e risqeve të HSE nëpërmjet promovimit të filozofisë «Zero Aksidente» nëpërmjet projekteve të ndryshme.