STAFI YNË

Të Udhëhequr Nga Një Lidership I Fortë

Që prej 1999, krijimit të shoqërisë, Stafi financiar, legal, teknik, njerëzor operon në zyrat qendrore të Matrix Konstruksion. Ata ofrojnë mbështetje për të gjitha operacionet tona në fushë: që nga marrëdhëniet dhe veprimet financiare me institucionet shtetërore, bankat, shoqëritë e sigurimit, klientët; marrëdhëniet ligjore me pronarët, klientët; korrespondencat; njohja e tregut; partneritetet, zhvillimi dhe konsolidimi i tyre; si dhe menaxhimin e të gjitha situatave të ndryshme.

Stafi ynë i mirëtrainuar dhe me eksperiencë të gjatë ofron mbështetje cilësore dhe me standartet e kërkuara. Njerëzit tanë të talentuar, të udhëhequr nga një lidearship i fortë kanë zhvilluar një numër të konsideruar projektesh, duke filluar nga konceptimi deri të realizimi final i tyre. Shumë nga punonjësit e Matrix Konstruksion janë rritur dhe maturuar në aktivitetin tonë, ndërsa të tjerë kanë sjellë një eksperiencë të vlefshme duke siguruar një balancë të prespektivave të ndryshme.