Ne Garantojmë Investimin Tuaj!

Si mjeshtër në ndërtim, ne u shërbejmë nevojave tuaja.
Jemi të lumtur që jemi pjesë e ndërtimit të një Shqipërie/Shoqërie më të mirë!

Rreth Nesh

Dy fjalë për Matrix Konstruksion:

Matrix Konstruksion është një nga kompanitë më të mëdha të ndërtimit dhe zhvillimit në Shqipëri. Kompania është krijuar në Tetor 1995 në Tiranë. Matrix Konstruksion ka si objekt veprimtarie ndërtimet civile, real estate, investime në infrastrukturë, transport dhe energji të rinovueshme. 

Çelësi i suksesit tonë është " Fokusi ndaj Klientit"

Përgjegjësia sociale është prioritet në marrdhëniet me komunitetin, shoqërinë dhe organet vendore.

Të orientuar drejt eleminimit ose minimizimit të ndikimit në mjedis duke përdorur teknologjitë e fundit në ndërtim.

Inovator në koncept dhe në zbatim, por të ndjeshëm ndaj trashëgimisë dhe traditës, historike dhe kulturore.

Me një përvojë prej 27 vitesh, Matrix Konstruksion është një garantues serioz i investimeve te klientëve.

Firmëtare e vetme ndër bizneset e ndërtimit në Shqipëri e Iniciativës “Parimet e Fuqizimit të Grave” një partneritet i Kombeve të Bashkuara për Marrëveshje Globale dhe Njësisë së Kombeve të Bashkuara për Barazinë Gjinore. 

Për ne “Barazi do të thotë Biznes”

 

Krijuar

Vite Eksperiencë

Shërbimet tona

Të specializuar në

Qendra Rezidenciale

Ne gjithmonë shikojmë drejt të ardhmes dhe jemi të vendosur të ofrojmë dhe përhapim prodhimet më të avancuara dhe shërbimet më efektive, duke kërkuar dhe përdorur materiale, metoda dhe teknologji të reja.

Projektim dhe Zbatim

Matrix Konstruksion është një nga shoqëritë e ndërtimit më të mëdha në vend.

Resorte Turistikë

Me një experience 25 vjeçare, Matrix Konstruksion është një garantues serioz i investimeve të klientëve, duke përfaqësuar në këtë mënyrë një nga kompanitë më prestigjoze dhe të respektuara në vend, në industrinë e ndërtimit.

Qendra Tregtare

Si mjeshtër në ndërtim ne u shërbejmë nevojave të njerëzve dhe jemi të lumtur që jemi pjesë e ndërtimit të një Shqipërie më të mirë.

Ambjente Social-Kulturore

Në veprimtarinë e saj shoqëria është e orientuar drejt eleminimit ose minimizimit të impaktit ambjental duke qenë të ndjeshëm ndaj traditës historike dhe kulturore.

Investime në Infrastrukturë dhe Transport

Matrix Konstruksion ka njerëzit, pajisjet, materialet, eksperiencën, dhe të gjitha resurset për të përmbushur çdo projekt në kohë, cilësi dhe buxhet.