KOMPLEKSI REZIDENCIAL "TIRANA 2000"

“DY KULLAT”!

 

Ky Kompleks i ri rezidencial përfaqëson një vizion të ri mbi jetesën në komunitet duke u ofruar banorëve infastrukturë, shërbime e
komoditet në përputhje të plotë me kërkesat e kohës. Kompleksi ka një kompozim urbanistik tepër të veçantë, duke kombinuar katër objekte më të larta me karakter “kullë” me ndërtime gjatësore që ndjekin profi lin e rrugës.

TIRANA 2000

E gjithë kjo është vetëm një vlerë e shtuar në mënyrën e të jetuarit tradicional në lagjet e Tiranës. Kompleksi ofron apartamente, hapësira tregtare e sociale të standarteve më të larta lidhur me sipërfaqet e ofruara dhe cilësinë e realizimit të tyre.

ADRESA:
tek ish Ekspozita “Shqipëria Sot”.
• Sipërfaqja totale e zonës: 20.000 m².
• Sipërfaqja totale e ndërtimit: 50.000 m².

FUNKSIONET
• Apartamente;
• Zyra;
• Shkollë;
• Librari;
• Bare, Restorante;
• Ambjente Rekreative;
• Kënde lojrash e ambjente të gjelbëruara;
• Garazhe.