Kompleksi Rezidencial "TIRANA 2000"

“DY KULLAT”!

 

Ky kompleks i ri rezidencial paraqet një vizion të ri mbi jetën e komunitetit, duke ofruar për banorët infra-strukturën e duhur, shërbimet dhe mallrat, sipas kërkesave të sotme.

Kompleksi ka një përbërje të veçantë dhe unike urbane, duke bashkangjitur katër kullat më të larta me kontraktime horizontale që ndjekin profilin e rrugës.

TIRANA 2000

E gjithë kjo është një vlerë e shtuar në përmirësimin e standardit tradicional të jetesës në lagjet e Tiranës. Kompleksi ofron zona të ndara, komerciale dhe sociale me standardet më të larta në marrëdhëniet me hapësirat dhe cilësinë e ofruar.

ADRESA:
• Ish Ekspozita “Shqipëria Sot”.
• Sipërfaqja e përgjithshme: 20.000 m².
• Sipërfaqja e përgjithshme e ndërtimit: 50.000 m².

FUNKSIONE:
• Apartamente;
• Zyrat;
• Shkolla;
• Librari;
• Bare, Restorante;
• Lehtësirat Krijuese Sociale;
• Shesh lojrash dhe zona gjelbërimi;
• Parkim.