OBJEKT BANIMI

“PIONER”!

 

Ky objekt mund të konsiderohet si një nga objektet “pionere” të ndërtimit privat në Shqipëri.

Objekt Pioner

Ky objekt mund të konsiderohet si një nga objektet “pionere” të ndërtimit privat në Shqipëri.

Ky objekt mund të konsiderohet si një nga objektet “pionere” të ndërtimit privat në Shqipëri.