Hekurudha Fier- Vlorë

“Një ndër projektet më madhore në fushën e transportit nga Matrix Konstruksion”!

 

Nëpërmjet investimit në transportin hekurudhor, shoqëria Matrix Konstruksion synon të riaktivizoj një transport të harruar në më shumë se dy dekada duke zhvilluar zgjidhje inovative transporti dhe krijuar vlera për klientët, palët e lidhura me transportin e shoqërisë. Ky është një nga projektet e rëndësishme të kompanisë Matrix Konstruksion përsa i përket potencialit që ka kjo vepër infrastruksture: është një nga akset kryesore të rrjetit hekurudhor shqiptar që shtrihet në pjesën qendrore të vendit:

Rikonstruksioni i plotë i hekurudhës Fier – Vlorë me gjatësi totale 36 km.

Rikonstruksioni i plotë i hekurudhës Fier – Ballsh me gjatësi totale 45 km.

 

Gjatë punimeve të Hekurudhës