Skip links

Kompleksi Rezidencial “Kristal”

Kompleksi është i ndertuar me infrastrukturën dhe shërbimet e brendshme duke u ofruar klientëve të tij të gjitha llojet e hapësirave, lehtësitë dhe qarkullimin optimal. Qendra “Kristal”, qendra e parë tregtare e ndërtuar brenda unazës së kryeqytetit, ofron produkte dhe shërbime të standardeve të larta duke lidhur në mënyrë perfekte bizneset dhe shërbimet sociale si; kinema, teater, banke, ambiente sportive, duke garantuar standardet bashkëkohore të jetesës.