Skip links

Kompleksi “Ali Demi”

Kompleksi “Ali Demi” përfaqëson një shembull të përsosur partneriteti të suksesshëm ekonomik dhe social për zonën ku ndodhet.

Tashmë ofron edhe hapësirat e reja për Tregun Elektrik Tiranë, me parametra e kushte teknike optimale, si dhe hapësira moderne për ekspozimin e materialeve elektrike. Shembull ky i përsosur i një partneriteti të suksesshëm me biznesin vendas për të përmirësuar cilësinë e të bërit biznes, pa e zhvendosur ekonominë nga zona ku është zhvilluar.
Projekti është një shembull unikal i ndërthurjes së një zone rezidenciale me tipologjinë “lartësi e ulët –dendësi optimale”.

Kompleksi “Ali Demi”

Tashmë ofron edhe hapësirat e reja për Tregun Elektrik Tiranë, me parametra e kushte teknike optimale, si dhe hapësira moderne për ekspozimin e materialeve elektrike. Shembull ky i përsosur i një partneriteti të suksesshëm me biznesin vendas për të përmirësuar cilësinë e të bërit biznes, pa e zhvendosur ekonominë nga zona ku është zhvilluar. Projekti është një shembull unikal i ndërthurjes së një zone rezidenciale me tipologjinë “lartësi e ulët –dendësi optimale”.