Kush Jemi

Matrix Konstruksion është një nga shoqëritë e ndërtimit më të mëdha në vend. E krijuar në Tetor të vitit 1995, me qendër në Tiranë, Matrix Konstruksion ka si objekt veprimtarie projektimin dhe ndërtimin e qendrave rezidenciale, ambjenteve social-kulturore, tregtare, projektimin, ndërtimin dhe menaxhimin e fshatrave turistikë dhe investimet në infrastrukturë dhe transport.

Çelësi i suksesit tonë është “Fokusimi ndaj Klientit”. Në këtë kuadër, menaxhimi i brendshëm i Shoqërisë sonë është një sistem i fortë mbështetës, që bazohet në dedikimin tonë ndaj përmbushjes dhe kënaqjes së dëshirave të klientëve tanë. Ne i konsiderojmë klientët si Partnerët tanë të veçantë dhe ruajmë me ta raporte të hapura dhe transparente.

Matrix Konstruksion ka njerëzit, pajisjet, materialet, eksperiencën, dhe të gjitha resurset për të përmbushur çdo projekt në kohë, cilësi dhe buxhet.

Matrix Konstruksion

Me një eksperiencë 25 vjeçare ka si objekt veprimtarie:

  • Projektimin dhe ndërtimin e qendrave rezidenciale
  • Ambjenteve social-kulturore
  • Ndërtimi dhe menaxhimi i qendrave tregëtare
  • Ndërtimin dhe menaxhimin e fshatrave turistikë
  • Ndërtimin dhe menaxhimin në infrastrukturën dhe industrinë e transportit

PARTNERITETET

Një nga arsyet e suksesit dhe të efektivitetit të Matrix Konstruksion është dhe partneriteti strategjik i maturuar me institucionet prestigjoze dhe shoqëritë që ofrojnë pajisje dhe materiale, financime, sigurime, etj. Në themel të këtyre marrëdhënieve qëndron besimi dhe respekti reciprok i fituar në vite pune experiencë.

Shoqëria operon me partnerë të cilët njihen për seriozitetin e tyre në fushat ku ato zhvillojnë bizneset e tyre. Kjo i krijon shoqërisë fleksibilitet më të madh në organizimin e punimeve dhe angazhimin e forcave më të afta e më të specializuara për kryerjen e punimeve. Duke qenë një partner i besueshëm Matrix Konstruksion mban partneritete financiare me Institucione dhe Banka të rëndësishme në vend.