Kush Jemi

Matrix Konstruksion është një nga shoqëritë e ndërtimit më të mëdha në vend. E krijuar në Tetor të vitit 1995, me qendër në Tiranë, Matrix Konstruksion ka si objekt veprimtarie ndërtimet civile, real estate, investime në infrastrukturë, transport dhe energji të rinovueshme. 

Çelësi i suksesit tonë është “Fokusimi ndaj Klientit”. Në këtë kuadër, menaxhimi i brendshëm i Shoqërisë sonë është një sistem i fortë mbështetës, që bazohet në dedikimin tonë ndaj përmbushjes dhe kënaqjes së dëshirave të klientëve tanë. Ne i konsiderojmë klientët si Partnerët tanë të veçantë dhe ruajmë me ta raporte të hapura dhe transparente.

Matrix Konstruksion ka njerëzit, pajisjet, materialet, eksperiencën, dhe të gjitha resurset për të përmbushur çdo projekt në kohë, cilësi dhe buxhet.

Matrix Konstruksion

Me 27 vite ekspertizë në:

  • Projektimin dhe ndërtimin e qendrave rezidenciale dhe Ambjenteve social-kulturore
  • Ndërtimi dhe menaxhimi i qendrave tregëtare
  • Ndërtimin dhe menaxhimin e resorteve turistikë
  • Real Estate dhe zhvillim pronash
  • Investime në infrastrukturë dhe transport
  • Investime në energjinë e rinovueshme

ÇERTIFIKIME

ISO 9001 –  Sistemi i Menaxhimit të Cilësisë

ISO 14001 –  Sistemi I Menaxhimit Mjedisor

ISO 45001 –  Sistemi I Menaxhimit të Shëndetit dhe Sigurisë Profesionale

ISO 50001 –  Sistemi I Menaxhimit Energjitik