Izolimi Akustik

Izolimi Akustik i ndërtesës: •• Ulja e nivelit të ndotjes akustike rrit nivelin e mirëqënies •• Izolimi akustik I mureve perimetral të çdo njësie banimi me polisterol •• Izolimi I soletave ndërkate , “Fonostopduo” material I çertifikuar •• Ulja e ndotjes akustike së ndërtesës falë fasadës së ventiluar