Në vitin 1920, Amerika lejoi të drejtën kushtetuese të grave për të votuar. Tani, një shekull më pas, vajzat dhe gratë vazhdojnë ende të përballen me barriera në lidhje me barazinë gjinore. Me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Gruas, revista e mirënjohur “The Economist” ka përditësuar indeksin “glass-ceiling” i cili rendit 29 shtete pararojë në dhjetë tregues të barazisë se gruas në vendin e punës: arritjet e edukimit, pjesëmarrja në fuqinë punëtore, paga, kostot e kujdesit ndaj fëmijëve, të drejtat e lejes së lindjes, aplikimet në shkollat e biznesit dhe përfaqësimin në poste të larta drejtuese (pozicion menaxhimi, në bordin e kompanive apo në parlament).
Matrix Konstruksion, si një shoqëri e njohur për veprimtarinë e saj në përkrahje të të drejtave të grave dhe barazisë gjinore në vendin e punës, për informacionin tuaj, ju ofron materialin bashkëngjitur.

Source: The Economist. (n.d.). Iceland leads the way to women’s equality in the workplace. [online] Available at: https://www.economist.com/graphic-detail/2020/03/04/iceland-leads-the-way-to-womens-equality-in-the-workplace [Accessed 7 Mar. 2020].