Skip links

Green Matrix

Harmonizojmë mirëqenien njerëzore
me ruajtjen e mjedisit tonë natyror.

Pas çdo projekti të suksesshëm të “Matrix Konstruksion” qëndrojnë zgjidhjet proambinet si dhe dialogu i mirë me komunitetin dhe natyrën. Ne jemi të përkushtuar ndaj një praktike projektimi dhe ndërtimi që redukton ndikimet negative mjedisore dhe mbron burimet natyrore, duke përmirësuar veten, komunitetin dhe planetin. Ky parim udhëzues është thjerrëza përmes së cilës ne praktikojmë dhe promovojmë qëndrueshmërinë.

Në projektet tona ofrojmë më shumë sipërfaqe të gjelbëruara, përdorim materiale miqësore ndaj mjedisit dhe japim zgjidhje alaternative për menaxhimin e energjisë.

Prodhimi i energjisë së pastër është kontributi kyç që ne japim në kuadër të sfidave globale ambientale.