Kompleksi “Fiori di Bosco” është konceptuar me shpërndarje në gjashtë godina individuale, 10 kate secila, me distanca optimale midis tyre deri në 40m! Në 28.000m² truall mbi 50% është zonë e gjelbër, e lirë për hapësira kreative dhe gjelbërim, si dhe parkun me pemë të larta. Kjo realizon pamje dhe privatësi për çdo apartament pavarësisht katit apo orientimit.

 

Rezervoni apartamentin tuaj me mundësi kreditimi deri në 70%! Apartamentet e para janë gati në Dhjetor 2018!
Kontaktoni shitjen: 0692073531!