Shumë afër qendrës së Kryeqytetit dhe njërës prej rrugëve më kryesore, por mjaftueshëm e mbrojtur nga zhurmat dhe pluhurat, me arkitekturë bashkëkohore dhe ekologjike, mes gjelbërimit dhe freskisë vjen projekti më i ri:KOMPLEKSI RESIDENCIAL. Ky kompleks përfundon në qershor 2019!
I vetmi kompleks në Tiranë që ju ofron:
– Cilësi ndërtimi; fasadë e ventiluar, vetrata termike, izolim termik dhe akustik perfekt!
– 50% të hapsirave të ndërtimit Gjelbërim!
– Distanca mes godinave 30-40 ml.
– Mundësi kreditimi deri në 70%