Kompleksi Rezidencial “Condor” është një nga projektet më të suksesshme të projektuara dhe të ndërtuara nga Matrix Konstruksion.

Çelësi i suksesit tonë është “Fokusimi ndaj Klientit”. Ky kompleks që në momentin e projektimit është bërë sipas standarteve të kohës duke ju garantuar banorëve të gjitha shërbimet dhe komoditetet e nevojshme.

Duke ju siguruar cilësi në jetesën individuale dhe në komunitet dhe me vendodhjen e kompleksit shumë afër qendrës Matrix ka garantuar në çdo formë investimin tuaj e kujtdo prej banorëve.