Aplikimi i fasadës së ventiluar. Izolimi siguron

Depozitim maksimal të nxehtësisë/ ftohjes në brendësi të ndërtesës.
Eleminim të urave termike, kursim energjie 50%.
Parandalon shkatërrimin e ndërtesës nga lagështia.
Parandalon kondensimin, eliminim i mykut në mure
Përmirson akustikën e ndërteses

 

Vetrata termike
Koeficent i përcjelljes të temperaturës Uë = 0,67 W/m2K, izolim perfekt termik
Mbushje me gaz Argon midis xhamave; hapësirë e gjere midis xhamave
Sistem me 6 Dhoma të profilit termik
Izolim perfekt akustik
Përdorimi i xhamit të lartë sa i tërë kati për të optimizuar hyrjen e dritës së diellit

Shtëpia ku dua të jetoj….më në fund e mundur për të gjithë!!