Ky Kompleks i ri rezidencial përfaqëson një vizion të ri mbi jetesën në komunitet duke u ofruar banorëve infrastrukturë, shërbime dhe komoditet në përputhje të plotë me kërkesat e kohës.

Kompleksi ka një kompozim urbanistik tepër të veçantë, duke kombinuar katër objekte më të larta me karakter “kullë” me ndërtime gjatësore që ndjekin profilin e rrugës.

Matrix Konstruksion- Ne garantojmë investimin tuaj!