Tirana 2000”ka një kompozim urbanistik tepër të veçantë, duke kombinuar katër objekte më të larta me karakter “kullë” me ndërtime gjatësore që ndjekin profilin e rrugës.

E gjithë kjo është vetëm një vlerë e shtuar në mënyrën e të jetuarit tradicional në lagjet e Tiranës.

Kompleksi ofron apartamente, hapësira tregtare e sociale të standarteve më të larta lidhur me sipërfaqet e ofruara dhe cilësinë e realizimit të tyre.

Matrix Konstruksion ka realizuar dhe vazhdon të realizojë projekte shumë të rëndësishëm dhe të suksesshëm të ndërtimit!

Matrix Konstruksion-Ne garantojmë investimin tuaj!