Ne kompleksin rezidencial Fiori di Bosco jo vetëm fasada e jashtme është e termoizoluar por edhe ndarjet midis apartamenteve.
Avantazhet e Leshit të Gurit:
•Stabilitet i Ngrohtësisë: Leshi i gurit është material izolues termik i lartë, në këtë mënyrë ruan atmosferën e këndshme në hapësirën e banimit.
•Mbrojtje nga zhurma: lesh guri është material që në mënyrë të shkëlqyer absorbon zhurmën, çka siguron qetësi.
•Siguri: lesh guri është material rezistues ndaj djegies.
•Zgjidhje afatgjatë: leshi i gurit është i qëndrueshëm ndaj temperaturave ekstreme, rezistues ndaj mikroorganizmave dhe lëndeve kimike.
•Muret Frymojnë: Leshi i gurit është material depërtues nga avulli që mundëson që avulli i ujit të dalë pa pengesa.
•Ajër më cilësor: Lesh Guri është material natyror, falë tij hapësirat janë të izoluara dhe kanë ajër më cilësor.