DYQANI 1

Nr: 1 

Sip. e shfrytezueshme: 85m2

Sip. e perbashket: 10m2

Spi. totale: 95m2

Orientimi: Rruge-Lulishte

DYQANI 2

Nr: 2 

Sip. e shfrytezueshme: 42.5m2

Sip. e perbashket: 5.5m2

Spi. totale: 48m2

Orientimi: Lulishte

DYQANI 3

Nr: 3 

Sip. e shfrytezueshme: 43.5m2

Sip. e perbashket: 5.5m2

Spi. totale: 49m2

Orientimi: Lulishte

DYQANI 4

Nr: 4 

Sip. e shfrytezueshme: 43.5m2

Sip. e perbashket: 5.5m2

Spi. totale: 49m2

Orientimi: Lulishte

DYQANI 5

Nr: 5 

Sip. e shfrytezueshme: 43.5m2

Sip. e perbashket: 5.5m2

Spi. totale: 49m2

Orientimi: Lulishte

DYQANI 6

Nr: 6

Sip. e shfrytezueshme: 92.5m2

Sip. e perbashket: 11.5m2

Spi. totale: 104m2

Orientimi: Pyll-Lulishte

DYQANI 7

Nr: 7 

Sip. e shfrytezueshme: 36.6m2

Sip. e perbashket: 4.4m2

Spi. totale: 41m2

Orientimi: Pyll-Rruge

DYQANI 8

Nr: 8

Sip. e shfrytezueshme: 83.7m2

Sip. e perbashket: 10.3m2

Spi. totale: 94m2

Orientimi: Rruge

DYQANI 9

Nr: 9 

Sip. e shfrytezueshme: 78.5m2

Sip. e perbashket: 10.5m2

Spi. totale: 89m2

Orientimi: Rruge

DYQANI 10

Nr: 10 

Sip. e shfrytezueshme: 43m2

Sip. e perbashket: 5m2

Spi. totale: 48m2

Orientimi: Rruge

DYQANI 11

Nr: 11 

Sip. e shfrytezueshme: 85m2

Sip. e perbashket: 10m2

Spi. totale: 95m2

Orientimi: Kryqezim Rrugesh