Kompleksi “Fiori di Bosco” është konceptuar me shpërndarje në gjashtë godina individuale, 10 kate secila, me distanca optimale midis tyre deri në 40m. Në 28.000m² truall, mbi 50% është zonë e gjelbër, e lirë për

hapësira kreative dhe gjelbërim, si dhe parkun me pemë të larta. Kjo realizon pamje dhe privatësi për çdo apartament pavarësisht katit apo orientimit.

 

Rezervoni sa më shpejt APARTAMENTIN TUAJ 1+1, 2+1 ose 3+1 në Kompleksin “Fiori di Bosco”!

Rezervoni me mundësi kreditimi deri në 70%!

Apartamentet e para janë gati për banim në Dhjetor 2018!

 

 Apartamenti 1+1

 Apartamenti 2+1

 

Kontaktoni për më tepër informacion: 0692073531.