Bëjeni tuajën shtëpinë e ëndërrave në Gjirin e Lalëzit

Gjiri i Lalëzit është destinacioni  i  duhur për  të  ndërtuar “San Pietro Resort”,  për  vetë  shtrirjen gjeografike  fushore  dhe bukuritë e gjelbërta me pisha të larta. Ky resort ndodhet në një rreze prej 250 km nga vendet kufitare, duke e bërë lehtësisht të...

Kompozimi urbanistik tepër i veçantë në “Tirana 2000”

“Tirana 2000”ka një kompozim urbanistik tepër të veçantë, duke kombinuar katër objekte më të larta me karakter “kullë” me ndërtime gjatësore që ndjekin profilin e rrugës. E gjithë kjo është vetëm një vlerë e shtuar në mënyrën e të jetuarit tradicional në lagjet e...

Apartamentet e para në “Fiori di Bosco” gati në Dhjetor 2018.

Kompleksi “Fiori di Bosco” është konceptuar me shpërndarje në gjashtë godina individuale, 10 kate secila, me distanca optimale midis tyre deri në 40m. Në 28.000m² truall, mbi 50% është zonë e gjelbër, e lirë për hapësira kreative dhe gjelbërim, si dhe parkun me pemë...