Skip links
Dëshironi të bashkëpunoni me ne?
Na kontaktoni!

  Tel/ Fax

  +355 422258372
  +(355) 69 207 3531

  Godina, 18,
  Rruga Nikolla Jorga 1001, Tiranë

  Email

  info@matrixkonstruksion.com