ne garantojmë investimin tuaj

MJESHTër në ndërtim

Suksesi Ynë

FOKusi ndaj klientit

Përdorimi i teknologjive të reja dhe të avancuara

Kjo është thelbësore për misionin tonë.

Eliminimi ose Minimizimi i Ndikimit në Mjedis

Ndjeshmëria dhe angazhimi mjedisor i Matrix Konstruksion qëndron në themel të operacioneve dhe proceseve tona si dhe në performancën afatgjatë mjedisore të ndërtesave dhe të infrastrukturës, të ofruar nga projektet tona të ndërtimit dhe zhvillimit. Duke përdorur teknologjitë më të reja për të rritur efiçencën e energjisë së ndërtesave si:

  • Aplikimi i fasadës së ventiluar.
  • Përdorimi i paneleve diellore.
  • Rritja e përqindjes së gjelbërimit në hapësirat e jashtme.
  • Diferencimi i llojit të mbeturinave.
PËRFUNDOJMË Çdo PROJEKT
NË KOHË

Cilësi

BUXHET

sepse ne KEMI NJERËZIT, PAJISJET, MATERIALE, EKSPERIENCA DHE TË GJITHA BURIMET.