Apartament 3+1

Sip e shfrytëzueshme: 119m2
Sip e përbashkët: 15m2
Sip totale: 134m2
Orientimi: Perëndim

Apartament 1+1

Sip e shfrytëzueshme: 63m2
Sip e përbashkët: 8m2
Sip totale: 71m2
Orientimi: Lindje

Apartament 1+1

Sip e shfrytëzueshme: 57m2
Sip e përbashkët: 7m2
Sip totale: 64m2
Orientimi: Lindje

Apartament 2+1

Sip e shfrytëzueshme: 94m2
Sip e përbashkët: 12m2
Sip totale: 106m2
Orientimi: Veri-Lindje

Apartament 2+1

Sip e shfrytëzueshme: 94m2
Sip e përbashkët: 12m2
Sip totale: 106m2
Orientimi: Veri-Perëndim

Apartament 2+1

Sip e shfrytëzueshme: 81m2
Sip e përbashkët: 10m2
Sip totale: 91m2
Orientimi: Perëndim

Apartament 2+1

Sip e shfrytëzueshme: 94m2
Sip e përbashkët: 12m2
Sip totale: 106m2
Orientimi: Jug-Perëndim

Apartament 2+1

Sip e shfrytëzueshme: 94m2
Sip e përbashkët: 12m2
Sip totale: 106m2
Orientimi: Jug-Lindje

Apartament 2+1

Sip e shfrytëzueshme: 81m2
Sip e përbashkët: 10m2
Sip totale: 91m2
Orientimi: Lindje