Skip links

Na kontaktoni për të ndërtuar

së bashku komplekse rezidenciale,parqe fotovoltaike,vepra infrastrukturore,

nëpërmjet kombinimit unik të disiplinave dhe ekspertizës inxhinierike,
të ndërtimit dhe të projektimit.

Tel

+(355) 69 207 3531

+(355) 42258372

Info

Info@matrixkonstruksion.com
Rruga Nikolla Jorga, Godina, 18, 1001, Tiranë