Skip links

Na kontaktoni për të ndërtuar

së bashku komplekse rezidenciale,parqe fotovoltaike,vepra infrastrukturore,

së bashku komplekse
rezidenciale,
parqe
fotovoltaike,
vepra
infrastrukturore,

nëpërmjet kombinimit unik të disiplinave dhe ekspertizës inxhinierike,
të ndërtimit dhe të projektimit.

Tel

+(355) 69 207 3531

+(355) 422258372

Info

Info@matrixkonstruksion.com
Rruga Nikolla Jorga, Godina, 18, 1001, Tiranë

Explore
Drag