Islanda udhëheq rrugën drejt barazisë së grave në vendin e punës

Në vitin 1920, Amerika lejoi të drejtën kushtetuese të grave për të votuar. Tani, një shekull më pas, vajzat dhe gratë vazhdojnë ende të përballen me barriera në lidhje me barazinë gjinore. Me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Gruas, revista e mirënjohur “The Economist”...