N E     G A R A N T O J M Ë     I N V E S T I M I N     T U A J !
Pjesë e Deklaratës së Kombeve të Bashkuara që lidhet me "Parimin e Fuqizimit të Grave". 
Për ne, Biznes është Barazi!

Të reja

AVANTAZHET E TERMOIZOLIMIT

Ne kompleksin rezidencial Fiori di Bosco jo vetëm fasada e jashtme është e termoizoluar por edhe ndarjet midis apartamenteve. Avantazhet e Leshit të Gurit: •Stabilitet i Ngrohtësisë: Leshi i gurit është material izolues termik i lartë, në këtë mënyrë ruan atmosferën e...

KOMPLEKSI REZIDENCIAL FIORI DI BOSCO

  Shumë afër qendrës së Kryeqytetit dhe njërës prej rrugëve më kryesore, por mjaftueshëm e mbrojtur nga zhurmat dhe pluhurat, me arkitekturë bashkëkohore dhe ekologjike, mes gjelbërimit dhe freskisë vjen projekti më i ri:KOMPLEKSI RESIDENCIAL. Ky kompleks përfundon në...

APLIKIMI FASADËS SË VENTILUAR

      Aplikimi i fasadës së ventiluar. Izolimi siguron Depozitim maksimal të nxehtësisë/ ftohjes në brendësi të...