Skip links

NDËRTOJMË
JETËN!

28 vite më parë, Matrix Konstruksion u krijua rreth vizionit për të promovuar zhvillimin urban, infrastrukturor dhe energjetik në Shqipëri.

01 01

Fokusohemi te klientët

Me vizionin për të gjeneruar realitete të reja,
ne ndërtojmë hapësira cilësore, mundësi të
reja biznesi dhe komunitete të shëndetshme.

02 02

Udhëhiqemi nga vlerat tona

Ne besojmë në vlerat tona. Kultura jonë
e punës ngrihet mbi cilësinë, sigurinë,
etikën, integritetin, qëndrueshmërinë.

03 03

Orientohemi drejt inovacionit

Ne priremi drejt inovacionit duke eksploruar
materialet, strukturat, sistemet dhe ekspertizën
njerëzore për të krijuar mjedise frymëzuese.

258.000
M2
komplekse banimi
62.000
M2
sheshe, parqe, zona recreative
60
KM
transport hekurudhor
35.000
M2
fshatra turistike
246
Ha
Energji e përtëritshme
258.000
M2
komplekse banimi
62.000
M2
sheshe, parqe, zona recreative
60
KM
transport hekurudhor
35.000
M2
fshatra turistike
246
Ha
Energji e përtëritshme