Matrix Konstruksion është një nga shoqëritë e ndërtimit me te mëdha ne vend.E krijuar ne janar te vitit 1999, me qendër ne Tirane, Matrix Konstruksion ka si objekt veprimtarie projektimin dhe ndërtimin e qendrave rezidenciale, ambienteve social-kulturore, tregtare, projektimin, ndërtimin dhe menaxhimin e fshatrave turistike, etj..

 

 

Më tepër...